Gebruiksvoorwaarden

Auteursrechten

Niets van de in deze website, Spuln.nl, opgenomen informatie, tekst en afbeeldingen mogen worden overgenomen of gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van Spuln.nl.

 

Aansprakelijkheid

Spuln.nl aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele fouten of onvolledigheid op deze site  en voor-de-hand liggende prijsfouten.

Aan deze website, Spuln.nl, kunnen geen rechten worden ontleend, typefouten voorbehouden.